The benthic algal communities of flats and salt marshes in the Grevelingen, a sea-arm in the southwestern Netherlands

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)20-49
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit