The benthic communities of the North Sea: a summary of the results of the North Sea benthos survey.

C.H.R. Heip, D. Basford, J.A. Craeymeersch, J.M. Dewarumez, P. De Wilde, J. Dörjes, G. Duineveld, A. Eleftheriou, P.M.J. Herman, R. Huys, G. Irion, U. Niermann, P. Kingston, A. Künitzer, E. Rachor, H. Rumohr, K. Soetaert, T. Soltwedel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)148-175
  TijdschriftICES Cooperative Research Report
  Volume190
  StatusGepubliceerd - 1992
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit