The benthic diatom flora of saline Lake Grevelingen (S.W. Netherlands)

E.A.M.J. Daemen, H. Pankow, P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)153-167
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit