The benthic infauna of the North Sea:Species distribution and assemblages.

A. Kunitzer, D. Basford, J.A. Craeymeersch, J.M. Dewarumez, J. Dorjes, G.C.A. Duineveld, A. Eleftheriou, C.H.R. Heip, P. Herman, P. Kingston, U. Niermann, E. Rachor, H. Rumohr, P.A.W.J. de Wilde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-143
TijdschriftICES Journal of Marine Science
Volume49
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit