The beta-catenin--TCF-1 pathway ensures CD4(+)CD8(+) thymocyte survival

V. Ioannidis, F. Beermann, J.C. Clevers, W. Held

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

213 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)691-697
TijdschriftNature Immunology
Volume2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit