The beta catenin/TCF4 complex imposes a crypt progenitor phenotype on colorectal cancer cells

M. van de Wetering, E. Sancho, C. Verweij, W. de Lau, I. Oving, A. Hurlstone, K. van der Horn, E. Batlle, D. Coudreuse, A.P. Haramis, M. Tjon-Pon-Fong, P. Moerer, M. van den Born, G. Soete, S. Pals, M. Eilers, R. Medema, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1782 Citaten (Scopus)
326 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)241-250
TijdschriftCell
Volume111
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit