The bioenergetics of ammonia and hydroxylamine oxidation in Nitrosomonas europaea at acid and alkaline pH

M.J. Frijlink, T. Abee, R. Laanbroek, W. De Boer, W.M. Konings

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  84 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)194-199
  TijdschriftArchives of Microbiology
  Volume157
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit