Biografisch Portaal als onderzoeksinstrument: een verkenning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

49 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageThe Biography Portal of the Netherlands as a Research Instrument
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit