The biological clock: the bodyguard of temporal homeostasis

S. Perreau-Lenz, P. Pévet, R.M. Buijs, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-25
TijdschriftAnnual Review of Chronopharmacology
Volume21
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit