The biological clock tunes the organs of the body: timing by hormones and the autonomic nervous system

R.M. Buijs, C.G. van Eden, V.D. Goncharuk, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-26
TijdschriftThe Journal of endocrinology
Volume177
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit