The biological impacts of artificial light at night: from molecules to communities: Theme issue

K.J. Gaston (Gastredacteur), M.E. Visser (Gastredacteur), Franz Hölker (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftPhilosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences
Volume370
Nummer van het tijdschrift1667
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit