The biological impacts of artificial light at night: the research challenge

Kevin J. Gaston (Redacteur), Marcel E. Visser (Redacteur), Franz Hölker (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

273 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer2014.0133
TijdschriftPhilosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences
Volume370
Nummer van het tijdschrift1667
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit