The Biological Standard of Living in Early Nineteenth-century West Africa: New Anthropometric Evidence for Northern Ghana and Burkina Faso

G. Austin, J. Baten, B. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The Biological Standard of Living in Early Nineteenth-century West Africa: New Anthropometric Evidence for Northern Ghana and Burkina Faso'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Business & Economics