The biology of black yeast genomes

Leandro Ferreira Moreno

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Begeleider(s)/adviseur
  • de Hoog, Sybren, Promotor
  • Menken, S.B.J., Promotor, Externe Persoon
  • Vicente, V.A., Co-promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning15 nov. 2018
Gedrukte ISBN's978-94-6332-419-9
StatusGepubliceerd - 15 nov. 2018

Citeer dit