The biosynthesis of fungal secondary metabolites: From fundamentals to biotechnological applications

Olga Mosunova*, Jorge C. Navarro-Muñoz, Jérôme Collemare

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelEncyclopedia of Mycology
UitgeverijElsevier
Pagina's458-476
Aantal pagina's19
ISBN van elektronische versie9780323851800
ISBN van geprinte versie9780128199909
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2021

Citeer dit