The Birth of the Iamb in Early Renaissance Low Countries

M. De Sisto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)203-206
TijdschriftRMN Newsletter
Nummer van het tijdschriftXII-XIII
StatusGepubliceerd - dec 2017

Citeer dit