The Black World of Black Fungi - A major area of concern.

R.G. Vitale, F. Queiroz-Telles, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-118
  TijdschriftMedical Mycology
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit