The Boarnsterhim Corpus: A Bilingual Frisian-Dutch Panel and Trend Study

Marjoleine Sloos, W.J. Heeringa, Eduard Drenth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit