The Botryosphaeriaceae: genera and species known from culture

A.J.L. Phillips, A. Alves, J. Abdollahzadeh, B. Slippers, M.J. Wingfield, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  743 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The Botryosphaeriaceae: genera and species known from culture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences