The bright future of darkness--the rising power of black fungi: black yeasts, microcolonial fungi, and their relatives

G.S. de Hoog, V.A. Vicente, A.A. Gorbushina

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)365-368
  Aantal pagina's4
  TijdschriftMycopathologia
  Volume175
  Nummer van het tijdschrift5-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jun 2013

  Citeer dit