'The Bright Past', or Whose (Hi)story? Challenges in Russia and Serbia Today

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

268 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119-138
TijdschriftPhilosophy and Society
Volume23
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit