The Caenorhabditis elegans Q neuroblasts: A powerful system to study cell migration at single-cell resolution in vivo

Lorenzo Rella, Euclides E Fernandes Póvoa, Hendrik C Korswagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Caenorhabditis elegans Q neuroblasts: A powerful system to study cell migration at single-cell resolution in vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences