The calculation of eliminated biomass

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)217-225
TijdschriftBiologisch Jaarboek
Volume44
StatusGepubliceerd - 1976
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit