The Canon of Dutch Literature According to Google

Lucas van der Deijl, Roel Smeets, A. van den Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The Canon of Dutch Literature According to Google'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities