The capacity to comigrate with Lyophyllum sp strain Karsten through different soils is spread among several phylogenetic groups within the genus Burkholderia

R. Nazir, M.Z. Zhang, W. De Boer, J.D. Van Elsas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The capacity to comigrate with Lyophyllum sp strain Karsten through different soils is spread among several phylogenetic groups within the genus Burkholderia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences