The Captive Labour Force in Sindh, Pakistan

G.K. Lieten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)511-524
Aantal pagina's13
TijdschriftThe Indian Journal of Labour Economics
Volume47
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit