The Challenges of Nation-Building and Nation Branding in Multi-Ethnic Suriname

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-190
TijdschriftNationalism and Ethnic Politics
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit