The change of Dutch dialects in apparent time

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The change of Dutch dialects in apparent time'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences