The changing relationship between socio-economic background and family formation in four European countries

J.E. Mooyaart, A.C. Liefbroer, F.C. Billari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)235-251
TijdschriftPopulation Studies
Volume76
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum04 mei 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2022

Citeer dit