The Changing Shape of Global Inequality 1820-2000 Exploring a new dataset

Jan Luiten van Zanden, Joerg Baten, Peter Foldvari, Bas van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftReview of Income and Wealth
Volume60
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit