The characterisation of Phomopsis viticola on vines in South Africa

L. Mostert, P.W. Crous, J.-C. Kang

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit