The characterization of Alternaria species associated with core rot of apples in South Africa

P.W. Crous, M. Serdani, B. Andersen, G. Holz, G. Mchau

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1998

    Citeer dit