The Chemistry of a Typical Dutch Reservoir, the Tjeukemeer, in Relation to Its Water Management between 1970 and 1986

H. De Haan, J. Voerman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-10
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit