The Chemistry of Stress: Understanding the ‘Cry for Help’ of Plant Roots

Muhammad Syamsu Rizaludin (Co-auteur), Nejc Stopnisek, Jos M. Raaijmakers, Paolina Garbeva (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Citaten (Scopus)
252 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Chemistry of Stress: Understanding the ‘Cry for Help’ of Plant Roots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds