The chemolithotrophic ammonium-oxidizing community in nitrogen-saturated acid forest soil in relation to pH-dependent nitrifying activity

W. De Boer, A. Tietema, P.J.A. Klein Gunnewiek, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  106 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)229-234
  TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit