The children of intermarriage in four European countries: Implications for school achievement, social contacts, and cultural values

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The children of intermarriage in four European countries: Implications for school achievement, social contacts, and cultural values'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences