The chromatin remodelling factor Brg-1 interacts with beta-catenin to promote target gene activation

N. Barker, A. Hurlstone, H. Musisi, A. Miles, M. Bienz, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

377 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4935-4943
TijdschriftEMBO Journal
Volume20
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit