The circadian system: a regulatory feedback network of periphery and brain

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Kalsbeek, A., Promotor
  • Swaab, D.F., Promotor
Datum van toekenning17 jan. 2019
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit