The Clustering of Creative Networks: Between Myth and Reality

B. van Heur

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1531-1552
  TijdschriftUrban Studies
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit