The Colletotrichum boninense species complex

U. Damm, P.F. Cannon, J.H.C. Woudenberg, P.R. Johnston, B.S. Weir, Y.P. Tan, R.G. Shivas, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  314 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-36
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit