The Colletotrichum orbiculare species complex: Important pathogens of field crops and weeds

U. Damm, P.F. Cannon, F. Liu, R.W. Barreto, E. Guatimosim, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  90 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-59
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume61
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit