The Colossal Stranger. Diplodocus and Andrew Carnegie intrude European Culture, 1904-1912

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-8
Aantal pagina's8
TijdschriftEndeavour
Volume34
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit