‘The combative “I”; State domination and Indonesian self-writing’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftLife Writing
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit