The combined impact of smoking, obesity, and alcohol on life-expectancy trends in Europe

F. Janssen, S. Trias Llimós, A.E. Kunst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummerdyaa273
Pagina's (van-tot)931-941
TijdschriftInternational Journal of Epidemiology
Volume50
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum11 jan. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2021

Citeer dit