The Comparative Panel File: Harmonized household panel surveys from seven countries

K.L. Turek, M. Kalmijn, T. Leopold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)505-523
TijdschriftEuropean Sociological Review
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum12 mrt. 2021
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2021

Citeer dit