The Comparative Panel File: Harmonized household panel surveys from seven countries

K.L. Turek, M. Kalmijn, T. Leopold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Sociological Review
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 12 mrt 2021

Citeer dit