The conclusions of Clemson et al. Concerning valproic acid are premature.

M.J. Van Schooneveld, L.I. Van den Born, M.M. Van Genderen, J.G. Bollemeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)153
TijdschriftBritish Journal of Ophthalmology
Volume95
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit