The concominant existence of a typical coastal and a detritus food chain in the Westerschelde estuary

H. Hummel, G. Moerland, C. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)35-41
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume22
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit