The Consequences of a Drastic Fish Stock Reduction in the Large and Shallow Lake Wolderwijd, the Netherlands - Can We Understand What Happened

M.L. Meijer, E.H. Van Nes, E.H.R.R. Lammens, R.D. Gulati, M.P. Grimm, J. Backx, P. Hollebeek, E.M. Blaauw, A.W. Breukelaar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-42
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume275-276
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit