The Consequences of Habitat Occupation and Habitat Overlap of the Introduced Tilapia oreochromis Mossambicus and Indigenous Fish Species for Fishery Management in a Sri-Lankan Reservoir

J.S. Pet, G.J. Piet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)193-208
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume43
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit