The contrasting effects of nutrient enrichment on growth, biomass allocation and decomposition of plant tissue in coastal wetlands

Matthew A. Hayes (Co-auteur), Amber Jesse, Basam Tabet, Ruth Reef, Joost A. Keuskamp, Catherine E. Lovelock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The contrasting effects of nutrient enrichment on growth, biomass allocation and decomposition of plant tissue in coastal wetlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology